Spoznajte Slovenský skauting | Podpor skauting
18543
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-18543,bridge-core-2.7.6,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-26.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

Spoznajte Slovenský skauting

Voľný príspevok

Slovenský skauting má v súčasnosti vyše 7450 členov. Každému z nich sa snažíme v organizácii zabezpečiť dostatočný priestor na osobný rozvoj a rast. Našou víziou je Slovenský skauting zviditeľniť a priblížiť širokej verejnosti. Do roku 2023 chceme byť verejne známou a efektívne fungujúcou mládežníckou organizáciou. Naším cieľom je naďalej poskytovať mladým ľuďom bezpečný priestor na rozvoj a rast.

K tomu nám napomáhajú rôzne podujatia či neustále sa zlepšujúca programová ponuka, ktorá členom otvára nové možnosti nadobúdania vedomostí a zručností. Pre členov každoročne vytvárame príručky, ktoré im pomáhajú v napredovaní, vydávame skautské časopisy a rôzne zaujímavé publikácie.

Vzdelávanie v Slovenskom Skautingu

Jednou z hlavných činností slovenského skautingu je vzdelávanie svojich členov aj vďaka akreditácii ministerstva školstva. Skautskí vedúci sú nosným pilierom našej organizácie. Preto sa neustále venujeme ich systematickému vzdelávaniu. To je založené najmä na učení sa činnosťou, živote v prírode a osobnom napredovaní. Sprevádzajú mladších členov, ktorí sú budúcnosťou Slovenského skautingu. Z tohto dôvodu je dôležité vytvoriť im vhodné podmienky na rovnomerný rozvoj osobnosti.

Vedeli ste, že sa posledné roky u nás úspešne absolvovalo
vzdelávacie kurzy 820 ľudí?

Slovenský skauting sa teší každoročnému zvyšovaniu počtov členov a zakladaniu nových zborov. Je preto potrebné školiť nových mladých ľudí, ktorí majú ambíciu sa stať skautskými vedúcimi. Kurzy však neslúžia len na školenie a získavanie nových vedomostí. Poskytujú mladým ľuďom komunitu, ktorej sú neoddeliteľnou súčasťou, priestor na vzájomnú motiváciu a umožňujú neustály posun vpred. Mladí tu nadobúdajú zručnosti, ktoré vedia využiť aj v bežných životoch, tvoria si vlastné hodnoty a postoje.

Momentálne máme 9 fungujúcich národných
a oblastných vzdelávacích tímov.

V rámci štruktúry vzdelávania majú členovia možnosť získať 4 hodnosti: radca, líder, vodca a inštruktor. Okrem hlavných vzdelávacích úrovní ponúkame aj voľné moduly, ktoré môžu byť zamerané na skautskú prax, tvorbu duchovných aktivít, etapových hier, účtovníctvo, kurzy prvej pomoci a iné. Podnecujeme tak mládež postupne na sebe pracovať, nadobúdať skúsenosti, rásť a neskôr to všetko zase odovzdávať mladším, čím uzatvárame kruh rozvoja našich členov. Vzájomne sa motivujeme a inšpirujeme k činnosti.

Viac o vzdelávaní v Slovenskom skautingu »

Voľný príspevok
Voľný príspevok
Téma roka 2020: Vzdelávanie

Každý dar sa ráta

Ak sa Vám aktivity našej organizácie páčia, neváhajte nás podporiť.

Téma roka 2020: Vzdelávanie
Téma roka 2020: Vzdelávanie

Aké sú ročné výdavky spojené so vzdelávaním mladých ľudí v Slovenskom skautingu?

Finančné prostriedky použité na vzdelávanie sú spomedzi všetkých položiek v rozpočte najvyššie. Naša organizácia sa spolupodieľa na financovaní ⅔ ku ⅓ účastníckych poplatkov, to znamená, že ak si člen platí 50€ Slovenský skauting dopláca 100€. Tieto výdavky budú s dlhodobým výhľadom stúpať. Poplatky našich členov za vzdelávanie však nechceme, a ani si nemôžeme dovoliť navyšovať. Deťom sa venujú dobrovoľne, vo svojom voľnom čase a často na úkor iných aktivít.

Je potrebné hľadať možnosti podpory aj mimo organizácie. A preto prosíme o podporu vás, ktorí ste niekedy boli členmi, no už nemáte dosť času. Alebo vás, ktorých deti sú súčasťou našej organizácie a chcete pre ne kvalitne strávený voľný čas a vysokú úroveň neformálneho vzdelávania. Alebo jednoducho vás, ktorých skauting láka, no svojím časom prispieť neviete.

Vyzbierané peniaze sa použijú na:

  • pokrytie nákladov školiacich dobrovoľníkov
  • modernejšie technické zabezpečenie
  • materiálové vybavenie kurzov
  • podnetnejšie prostredie a priestory
  • cestovné náklady
  • príručky pre vzdelávanie
7459

členov v roku 2020

308

skautských oddielov

82

skautských zborov

Skauting, to je jedno veľké dobrodružstvo!

Máme priestor pre množstvo zážitkov, nových zručností, tajuplných dobrodružstiev a silných priateľstiev.

skauting-klub-priatelov-skautingu-vyjadrenie-bezilla

„Skautskí vodcovia a vodkyne sú ako majstrovskí šéfkuchári, ktorí z veľkej palety kvalitných ingrediencií – skautských programov – vytvárajú jedinečné jedlá na mieru svojim členom. Vďaka tomu sa každý z nich rozvíja tým najlepším a preňho najvhodnejším spôsobom. To, že som sa mohol stať súčasťou tohto hnutia, to, čo mi dalo do života, považujem za jednu z najlepších vecí, aká sa mi v živote mohla stať. Moje manželstvo, priateľstvá i zručnosti sa nesú v skautskom duchu a som istý, že ma čakajú ešte mnohé prekvapivé dobrodružstvá.“

Jakub Bežilla
Predseda Programovej rady

skauting-klub-priatelov-skautingu-vyjadrenie-bolebruchova

„Mám rada skaut. Stretávam nových kamarátov, na ktorých sa dá spoľahnúť. Naučím sa tam splynúť s prírodou. So včelami sa smejeme až praskáme od smiechu. Letné prázdniny si nedokážem predstaviť bez letného tábora. Radkyne majú výborné nápady na hry, ktoré nás bavia. Skaut je pre mňa nepremárnený krásny čas. Už sa teším na ďalšie dobrodružstvá.“

Lydka Bolebruchová
skautka z Bratislavy

skauting-klub-priatelov-skautingu-vyjadrenie-linek

„Skauting vnímam ako správnu cestu, na ktorú som sa vydal. Ďakujem Bohu za to, že mi ukázal túto cestu. Som vďačný za každú sestru a brata, ktorí kráčali a kráčajú po tejto ceste dobrodružstva, priatelstiev, zážitkov a služby. Skauting vnímam ako mládežnícku organizáciu, ktorá dáva priestor každému, kto má chuť na sebe pracovať a rozvíjať sa. Vďaka možnosti, ktoré ponúka sa človek rozvíja do svojho osobného ako aj pracovného života. Skauting je moderným hnutím so správnym vetrom v plachtách.“

Peter Linek
náčelník Slovenského skautingu v rokoch 2014-2020

Iné projekty

Pozrite si ďalšie projekty Slovenského skautingu, ktoré môžete podporiť.

Každé odpálenie odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri jeho plamienok.

Skautský inštitút

Skautský inštitút na Slovensku (skrátene SI) by sme mohli opísať ako priestor pre myšlienky. Aké? To závisí od toho, čo sa dialo, deje a bude sa diať.

17. rokov sa nám darí napĺňať víziu, aby mládež z rómskych komunít mala možnosť zmysluplne tráviť svoj voľný čas a napredovať v osobnostnom raste.

Darujte pravidelne a pridajte sa do nášho Klubu priateľov skautingu Podporovateľom skautingu sa môže stať každý, komu sú blízke skautské hodnoty a chce podporiť našu činnosť.

Zdieľania